先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南4+1:人生到處知何似 ,應似飛鴻踏雪泥

(8人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:宋朝

作者:蘇軾

 

出自宋代詩人蘇軾 <和子由澠池懷舊 Recalling the Old Days at Mianchi in the Same Rhymer as Zi You's Poem> 
人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥: 泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西

rén shēng dào chù zhī hé sì
人生到處知何似,What do you think is human life like here or there?

yīng sì fēi hóng tà xuě ní
應似飛鴻踏雪泥It seems like a swan's traces on mud or on snow.

ní shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo
泥上偶然留指爪,See the claw and nail prints by chance mud and snow bear.

hóng fēi nà fù jì dōng xī
鴻飛那復計東西。Will the flying swan care what it has left below?

lǎo sēng yǐ sǐ chéng xīn tǎ
老僧已死成新塔,The old monk, dead, has left but a dagoba new;

huài bì wú yóu jiàn jiù tí
壞壁無由見舊題。The verse we wrote was gone with the wall in decay.

wǎng rì qí qū hái jì fǒu
往日崎嶇還記否,What I remember of the journey made with you

lù shàng rén kùn jiǎn lǘ sī
路上人困蹇驢嘶。Is a weary long way and the lame donkey's bray.


注釋


子由:即蘇軾弟蘇轍,字子由。澠(miǎn)池:地名,今屬河南。

“人生”句:此是和作,蘇軾依蘇轍原作中提到的雪泥引發出人生之感。查慎行、馮應榴以為用禪語,王文誥已駁其非,實為精警的譬喻,故錢鐘書《宋詩選注》指出:“雪泥鴻爪”,“后來變為成語”。

老僧:即指奉閑。蘇轍原唱“舊宿僧房壁共題”自注:“昔與子瞻應舉,過宿縣中寺舍,題其老僧奉閑之壁?!憊糯慫籃?,以塔葬其骨灰。

壞壁:指奉閑僧舍。嘉祐三年(1056年),蘇軾與蘇轍赴京應舉途中曾寄宿奉賢僧舍并題詩僧壁。

蹇(jiǎn)驢:腿腳不靈便的驢子。蹇,跛腳。蘇軾自注:“往歲,馬死于二陵(按即崤山,在澠池西),騎驢至澠池?!?br />

翻譯


人生在世,到這里、又到那里,偶然留下一些痕跡,你覺得像是什么?我看真像隨處亂飛的鴻鵠,偶然在某處的雪地上落一落腳一樣。

它在這塊雪地上留下一些爪印,正是偶然的事,因為鴻鵠的飛東飛西根本就沒有一定。

老和尚奉閑已經去世,他留下的只有一座藏骨灰的新塔,我們也沒有機會再到那兒去看看當年題過字的破壁了。

你還記得當時往澠池的崎嶇旅程嗎?——路又遠,人又疲勞,驢子也累得直叫。

老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。 往日崎嶇還記否,路長人困蹇驢嘶。
賞析


此詩前四句一氣貫串,自由舒卷,超逸絕倫,散中有整,行文自然。首聯兩句,以雪泥鴻爪比喻人生。一開始就發出感喟,有發人深思、引人入勝的作用,并挑起下聯的議論。次聯兩句又以“泥”“鴻”領起,用頂針格就“飛鴻踏雪泥”發揮。鴻爪留印屬偶然,鴻飛東西乃自然。偶然故無常,人生如此,世事亦如此。他用巧妙的比喻,把人生看作漫長的征途,所到之處,諸如曾在澠池住宿、題壁之類,就像萬里飛鴻偶然在雪泥上留下爪痕,接著就又飛走了;前程遠大,這里并非終點。人生的遭遇既為偶然,則當以順適自然的態度去對待人生。果能如此,懷舊便可少些感傷,處世亦可少些煩惱。蘇軾的人生觀如此,其勸勉愛弟的深意亦如此。此種亦莊亦禪的人生哲學,符合古代士大夫的普遍命運,亦能寬解古代士大夫的共同煩惱,所以流布廣泛而久遠。

后四句照應“懷舊”詩題,以敘事之筆,深化雪泥鴻爪的感觸。五、六句言僧死壁壞,故人不可見,舊題無處覓,見出人事無常,是“雪泥”、“指爪”感慨的具體化。尾聯是針對蘇轍原詩“遙想獨游佳味少,無言騅馬但鳴嘶”而引發的往事追溯?;匾淶蹦曷猛炯櫳?,有珍惜現在勉勵未來之意,因為人生的無常,更顯人生的可貴。艱難的往昔,化為溫情的回憶,而如今兄弟倆都中了進士,前途光明,更要珍重如今的每一時每一事了。在這首早期作品中,詩人內心強大、達觀的人生底蘊已經得到了展示。全詩悲涼中有達觀,低沉中有昂揚,讀完并不覺得人生空幻,反有一種眷戀之情蕩漾心中,猶如冬夜微火。于“懷舊”中展望未來,意境闊遠。詩中既有對人生來去無定的悵惘,又有對前塵往事的深情眷念。

此詩的重心在前四句,而前四句的感受則具體地表現在后四句之中,從中可以看出詩人先前的積極人生態度,以及后來處在顛沛之中的樂觀精神的底蘊。全篇圓轉流走,一氣呵成,涌動著散文的氣脈,是蘇軾的名作之一。 

清代紀昀:“前四句單行入律,唐人舊格;而意境恣逸,則東坡本色?!保ā妒技浩浪帳肪砣?br />
    此詩作于蘇軾經澠池(今屬河南),憶及蘇轍曾有《懷澠池寄子瞻兄》一詩,從而和之。蘇轍十九歲時,曾被任命為澠池縣主簿,未到任即中進士。他與蘇軾赴京應試路經澠池,同住縣中僧舍,同于壁上題詩。宋仁宗嘉祐六年(1061年)冬,蘇軾赴陜西鳳翔做官,又要經過澠池。蘇轍送蘇軾至鄭州,分手回京,作《懷澠池寄子瞻兄》。詩云:“相攜話別鄭原上,共道長途怕雪泥。歸騎還尋大梁陌,行人已度古崤西。曾為縣吏民知否?舊宿僧房壁共題。遙想獨游佳味少,無言騅馬但鳴嘶?!彼臻蜃鞔聳嗪?。

蘇軾對聯集錦


精彩推薦

蘇軾的古詩大全

作者介紹

蘇軾
{$view->author} 蘇軾(1037-1101),北宋文學家、書畫家、美食家。字子瞻,號東坡居士。漢族,四川人,葬于潁昌(今河南省平頂山市郟縣)。一生仕途坎坷,學識淵博,天資極高,詩文書畫皆精。其文汪洋恣肆,明白暢達,與歐陽修并稱歐蘇,為“唐宋八大家”之一;詩清新豪健,善用夸張、比喻,藝術表現獨具風格,與黃庭堅并稱蘇黃;詞開豪放一派,對后世有巨大影響,與辛棄疾并稱蘇辛;書法擅長行書、楷書,能自創新意,用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱宋四家;畫學文同,論畫主張神似,提倡“士人畫”。著有《蘇東坡全集》和《東坡樂府》等。.?

蘇軾詩詞名言

 • 減字木蘭花·贈潤守許仲涂

  zhèng zhuāng hǎo kè ,róng wǒ zūn qián xiān duò zé  鄭莊好客,容我尊前先墮幘?! ? 古:仄平仄仄 平仄平平通通仄 ◆幘【入聲十一陌】 今:仄平仄仄 平仄平平平仄平 ◆幘【二波,o,e,uo】 luò bǐ shēng fēng ,jí jí shēng míng bú fù gōng   落筆生風,籍

 • 惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明。

  chóu chàng dōng lán yī zhū xuě ,rén shēng kàn dé jǐ qīng míng  ??惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明 古:平仄平平仄平仄?平平通仄仄平平◆明【下平八庚】 今:平仄平平通平仄?平平通通通平平◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。

  shí nián shēng sǐ liǎng máng máng ,bú sī liàng ,zì nán wàng 。 ??十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。 古:仄平平仄仄平平?通通通?仄通通◆忘【下平七陽】【去聲二十三漾】 今:平平平仄仄平平?通平通?仄通仄◆忘【十唐,ang,iang,uang】

 • 回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

  huí shǒu xiàng lái xiāo sè chù ,guī qù ,yě wú fēng yǔ yě wú qíng ??回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴 古:通仄仄平平仄仄?平仄?仄平平仄仄平平◆晴【下平八庚】 今:平仄仄平平仄仄?平仄?仄平通仄仄平平◆晴【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

  zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ ,shuí pà ?yī suō yān yǔ rèn píng shēng  ??竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。 ?? 古:仄仄平平通通仄?平仄?仄平平仄通平平◆生【下平八庚】 今:平仄平平平通仄?平仄?通平平仄通平平◆生【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  古詩文網