先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南体彩app被限制:荷盡已無擎雨蓋 菊殘猶有傲霜枝

(14人評價) 4.6

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:宋朝

作者:蘇軾

 

宋代詩人蘇軾<贈劉景文 To Liu Jingwen>

荷盡已無擎雨蓋,菊殘猶有傲霜枝。

hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài
荷盡已無擎雨蓋,Lotuses put up no umbrellas to the rain;

jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī
菊殘猶有傲霜枝。Yet frost-proof branches of chrysanthemum remain.

yī nián hǎo jǐng jun1 xū jì
一年好景君須記,Do not forget of a year the loveliest scene,

zuì shì chéng huáng jú lǜ shí
最是橙黃橘綠時。When oranges are yellow and tangerines are green.

注釋


⑴劉景文:劉季孫,字景文,工詩,時任兩浙兵馬都監,駐杭州。蘇軾視他為國士,曾上表推薦,并以詩歌唱酬往來。

⑵荷?。漢苫菸?,殘敗凋謝。擎:舉,向上托。雨蓋:舊稱雨傘,詩中比喻荷葉舒展的樣子。

⑶菊殘:菊花凋謝。猶:仍然。傲霜:不怕霜動寒冷,堅強不屈。

⑷君:原指古代君王,后泛指對男子的敬稱,您。須記:一定要記住。

⑸正是:一作“最是”。橙黃橘綠時:指橙子發黃、橘子將黃猶綠的時候,指農歷秋末冬初。

翻譯


荷花凋謝連那擎雨的荷葉也枯萎了,只有那開敗了菊花的花枝還傲寒斗霜。一年中最好的景致你一定要記住,那就是在橙子金黃、橘子青綠的秋末冬初的時節啊。


賞析
一年好景君須記,正是橙黃橘綠時。

    這首詩寫的是初冬的景色。為了突出“橙黃橘綠,這一年中最好的景致,詩人先用高度概括的筆墨描繪了一幅殘秋的圖景:那曾經碧葉接天、紅花映日的諸蓮塘荷,現在早已翠減紅衰,枯敗的莖葉再也不能舉起綠傘,遮擋風雨了;獨立疏籬的殘菊,雖然蒂有余香,卻亦枝無全葉,唯有那挺拔的枝干斗風傲霜,依然勁節。自然界千姿萬態,一年之中,花開花落,可說是季季不同,月月有異。這里,詩人卻只選擇了荷與菊這兩種分別在夏、秋獨占勝場的花,寫出它們的衰殘,來襯托橙橘的歲寒之心。詩人的高明還在于,他不是簡單地寫出荷、菊花朵的凋零,而將描寫的筆觸伸向了荷葉和菊枝。這是因為,在百花中,“唯有綠荷紅菡萏”,是“此花此葉長相映”的(李商隱贈荷花》)。歷來詩家詠荷,總少不了寫葉:如“點溪荷葉疊清錢“(杜甫絕句漫興九首》)、“接天蓮葉無窮碧”(楊萬里曉出凈慈寺送林子方》)、“留得枯荷聽雨聲”(李商隱《宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞》)······由此看來,終荷花之一生,荷葉都是為之增姿,不可或缺的。蘇軾深知此理,才用擎雨無蓋表明荷敗凈盡,真可謂曲筆傳神。同樣,菊之所以被譽為霜下之杰,不僅因為它蕊寒香冷,姿懷貞秀,還因為它有挺拔勁節的枝干?;ú辛?,杖還能傲霜獨立,才能充分體現它孤標傲世的品格。詩人的觀察可謂細致,詩人把握事物本質的能力亦可謂強。這兩句字面相對,內容相連,是謂“流水對”?!耙鹽蕖?、“猶有”,一氣呵成,寫出二花之異。

    可是,不論是先謝還是后凋,它們畢竟都過時了,不得不退出競爭,讓位于生機盎然的初冬驕子──橙和橘。至此,詩人才滿懷喜悅地提醒人們:請記住,一年中最美好的風光還是在“青黃雜糅,文章爛兮”(屈原《橘頌》)的初冬時節。這里橙橘并提,實則偏重于橘。從屈原的《橘頌》到張九齡的《感遇(江南有丹橘)》,橘樹一直是詩人歌頌的“嘉樹”,橘實則“可以薦嘉客”。橘樹那“經冬猶綠林”、“自有歲寒心”的堅貞節操,豈止荷、菊不如,直欲與松柏媲美了?!?strong>菊殘猶有傲霜枝”,后來就有人借用它比喻堅貞不屈的人。

    胡仔《苕溪漁隱叢話》曾將此詩與韓愈早春呈水部張十八員外》一詩相提并論。兩詩雖構思和描寫手法相似,藝術工力悉敵,內容卻以蘇詩為勝。這是因為,韓詩雖也含有一定哲理,卻仍只是一首單純的寫景詩;蘇詩則不然,它融寫景、詠物、贊人于一體,借物喻人,贊頌劉景文的品格和節操。韓詩所贊乃人人心目中皆中皆以為好的早春;蘇詩卻把那些“悲秋傷春”的詩人眼中最為蕭條的初冬寫得富有生意和詩意,于此也可見他曠達開朗、不同尋常的性情和胸襟。真是淺語遙情,耐人尋味。蘇軾這首詩雖為贈劉景文而作,所詠卻是初冬景物,了無一字涉及劉氏本人的道德文章。這似乎不是題中應有之義,但實際上,作者的高明之處正在于將對劉氏品格和節操的稱頌,不著痕跡地糅合在對初冬景物的描寫中。因為在作者看來,一年中最美好的風光,莫過于橙黃橘綠的初冬景色。而橘樹和松柏一樣,是最足以代表人的高尚品格和堅貞的節操。因此如果以情韻與理趣來看,蘇詩卻似略勝一籌于韓詩。

胡仔《苕溪漁隱叢話》:“曲盡其妙”。

愛新覺羅·弘歷《唐宋詩醇》:“淺語遙情?!?br />
張鳴:“此詩淺語遙情,為傳誦名篇?!?br />
劉士杰:“首二句對仗工整,清麗雋永。后二句獨出機,立意深刻。一般說來,一年好景無非春秋,詩人卻偏說是初冬,可謂不同凡響,角度新穎?!?br />
此詩是蘇軾于宋哲宗元佑五年(1090年)任杭州太守時所作。蘇軾在杭州見劉時,劉已五十八歲。經蘇軾向朝廷竭力保舉,劉才得到小小升遷。不想只過了兩年,景文就死去了。蘇軾感劉人生坎坷遭遇,應當時景色作此詩作。


精彩推薦

蘇軾的古詩大全

作者介紹

蘇軾
{$view->author} 蘇軾(1037-1101),北宋文學家、書畫家、美食家。字子瞻,號東坡居士。漢族,四川人,葬于潁昌(今河南省平頂山市郟縣)。一生仕途坎坷,學識淵博,天資極高,詩文書畫皆精。其文汪洋恣肆,明白暢達,與歐陽修并稱歐蘇,為“唐宋八大家”之一;詩清新豪健,善用夸張、比喻,藝術表現獨具風格,與黃庭堅并稱蘇黃;詞開豪放一派,對后世有巨大影響,與辛棄疾并稱蘇辛;書法擅長行書、楷書,能自創新意,用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱宋四家;畫學文同,論畫主張神似,提倡“士人畫”。著有《蘇東坡全集》和《東坡樂府》等。.?

蘇軾詩詞名言

 • 減字木蘭花·贈潤守許仲涂

  zhèng zhuāng hǎo kè ,róng wǒ zūn qián xiān duò zé  鄭莊好客,容我尊前先墮幘?! ? 古:仄平仄仄 平仄平平通通仄 ◆幘【入聲十一陌】 今:仄平仄仄 平仄平平平仄平 ◆幘【二波,o,e,uo】 luò bǐ shēng fēng ,jí jí shēng míng bú fù gōng   落筆生風,籍

 • 惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明。

  chóu chàng dōng lán yī zhū xuě ,rén shēng kàn dé jǐ qīng míng  ??惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明 古:平仄平平仄平仄?平平通仄仄平平◆明【下平八庚】 今:平仄平平通平仄?平平通通通平平◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。

  shí nián shēng sǐ liǎng máng máng ,bú sī liàng ,zì nán wàng 。 ??十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。 古:仄平平仄仄平平?通通通?仄通通◆忘【下平七陽】【去聲二十三漾】 今:平平平仄仄平平?通平通?仄通仄◆忘【十唐,ang,iang,uang】

 • 回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

  huí shǒu xiàng lái xiāo sè chù ,guī qù ,yě wú fēng yǔ yě wú qíng ??回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴 古:通仄仄平平仄仄?平仄?仄平平仄仄平平◆晴【下平八庚】 今:平仄仄平平仄仄?平仄?仄平通仄仄平平◆晴【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

  zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ ,shuí pà ?yī suō yān yǔ rèn píng shēng  ??竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。 ?? 古:仄仄平平通通仄?平仄?仄平平仄通平平◆生【下平八庚】 今:平仄平平平通仄?平仄?通平平仄通平平◆生【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  古詩文網