先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南打击私彩:"留春不住,費盡鶯兒語"

(10人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:宋朝

作者:王安國

 

出自宋代詩人王安國<清平樂·春晚 Tune: Pure, Serene Music>

留春不住,費盡鶯兒語。滿地殘紅宮錦污,昨夜南園風雨。

liú chūn bú zhù
留春不住,Spring cannot be retained,

fèi jìn yīng ér yǔ
費盡鶯兒語。Though orioles have exhausted their song.

mǎn dì cán hóng gōng jǐn wū
滿地殘紅宮錦污,The ground is strewn with fallen reds like brocade stained,

zuó yè nán yuán fēng yǔ
昨夜南園風雨。The southern garden washed by rain all the night long.

xiǎo lián chū shàng pí pá
小憐初上琵琶,For the first time the songstress plucked pipa string;

xiǎo lái sī rào tiān yá
曉來思繞天涯。At dawn her yearning soars into the sky.

bú kěn huà táng zhū hù
不肯畫堂朱戶,The painted hall with the crimson door's no place for spring;

chūn fēng zì zài lí huā
春風自在梨花。The vernal breeze with willow down wafts high.


注釋


⑴清平樂(yuè):唐教坊曲名,后用為詞牌名。又名”清平樂令“”醉東風“”憶蘿月“?!端問貳だ種盡啡搿按笫鰲?,《金奩集》《樂章集》并入“越調”。

⑵宮錦:宮廷監制并特有的錦緞。這里喻指落花。

⑶“滿地”“昨夜”二句:應作倒裝理解。

⑷小憐:北齊后主淑妃馮小憐,善彈琵琶。這里借指彈琵琶的歌女。

⑸楊花:一作“梨花”。

翻譯


怎么也未能把春天留住,白白地讓黃鶯唱個不停。滿地都是臟污的紅錦落花,是昨夜一場風雨的侵凌。

小憐姑娘剛剛彈起琵琶,拂曉她思緒萬千縈繞天庭??茨遣豢轄牒爛糯蠡У難罨?,自由自在地漫舞春風。

賞析

小憐初上琵琶,曉來思繞天涯。不肯畫堂朱戶,春風自在楊花
古來傷春愁秋的詩詞多得不可勝數。這類被人嚼爛了的題材,卻是歷代不乏佳篇,非但不使人感到老一套,相反,永遠有新鮮之感。王安國這首《清平樂》就是這樣的好詞。

詞題為“春晚”,顧名思義是寫殘春景象?!?strong>留春不住,費盡鶯兒語。滿地殘紅宮錦污,昨夜南園風雨?!弊髡咭黃鴇示托從捎凇?strong>昨夜雨疏風驟”,南園已滿地殘紅了。詞人面對這萬花凋謝的景象,自然不勝傷感。此時耳邊傳來了黃鶯兒不停的啼唱,于是,他仿佛感覺到多情的鶯兒也正為落花發愁,苦勸春天不要歸去呢?!?strong>留春不住,費盡鶯兒語”,好像詞人嘆息。寫鶯語的“費盡”,實是襯托出詞人的失落感,因為花開花謝,春去秋來,是自然規律與鶯兒無關。妙詞人賦予禽鳥以人的感情,不直說自己無計留春之苦,而是借鶯兒之口吐露此情,手法新巧而又饒有韻味。

此詞交叉地寫聽覺與視覺的感受,從音響與色彩兩個方面勾勒出一幅殘敗的暮春圖畫??反猶荷雌?,轉而便訴諸視覺。一夜風雨過后,園花凋謝,殘紅敗蕊,滿地飄零,狼藉不堪。百花盛開時,燦爛本如宮錦,可惜此時給糟塌得不成樣子了?!奧夭瀉臁弊允遣寫菏苯詰牡湫途吧?,比之美好宮錦之被污損,詞人痛惜之情可見。

下面又從視覺轉到聽覺上來:正當詞人目睹這如花似錦的春天匆匆消逝,心中無限惆悵之時,仿佛從遠處傳來歌女小憐之輩彈奏琵琶的聲音,“弦弦掩抑聲聲思”,那弦弦聲聲正是惜春惜花之情。小憐,即北齊后主高緯寵幸的馮淑妃,因她“慧黠能彈琵琶”,后代詩人常用以借指歌女。此詞中“小憐初上琵琶”,是從李賀馮小憐》詩“灣頭見小憐,請上琵琶弦”句化出。這琶琶之聲哀婉動人,當此即將逝去的春宵,有多少閨中佳人長夜不眠,那剪不斷理還亂的情思飛越千里關山,追尋天涯游子。顧夐虞美人》云:“玉郎還是不還家,教人魂夢逐楊花,繞天涯?!閉飫?,作者抒寫的是由春天的匆匆歸去而引起的年華虛度之感,隱隱寄托著一種美人遲暮、英雄末路的悲慨,是有著豐富的社會人生內容的。

最后,詞人寫到眼前觸目皆是的楊花——這一暮春特有的風光:只見那如雪的飛花飄揚,是那樣的自由自在,可始終不肯飛入那權貴人家的畫堂朱戶。這景象發人深思。

這首詞表達了詞人傷春、惜春、慨嘆美好年華逝去的情懷,寄寓了作者深沉的身世感慨。全詞融情于景,寫景中融進了自己的生活,寫出了自己的性情與風骨,堪稱一首出類拔萃的傷春詞。 

宋周少隱《竹坡老人詩話》卷一:大梁羅叔共為余言:“頃在建康士人家,見王荊公親寫小詞一紙,其家藏之甚珍。其詞云:‘留春不住’云云。荊公平生不作是語,而有此,何也?”儀真沈彥述謂余言:“荊公詩,如:‘繁綠萬枝紅一點,動人春色不須多’‘春色惱人眠不得,月移花影上欄干’等篇,皆平父詩,非荊公詩也?!鄙蚰嗽倚?,故嘗見之耳。叔共所見,未必非平甫詞也。

清譚獻評《詞辨》卷二:倒裝二句(“滿地殘紅宮錦污,昨夜南園風雨”)以見筆力。結筆(“不肯畫堂朱戶,春風自在楊花”)品格自高。


精彩推薦

王安國的古詩大全


作者介紹

王安國
{$view->author} 王安國(1028年-1074年)字平甫,王安石大弟。熙寧進士。北宋臨川(今江西省東鄉縣上池村)人。北宋著名詩人。世稱王安禮、王安國、王雱為“臨川三王”。王安國器識磊落,文思敏捷,曾鞏謂其“于書無所不通,其明于是非得失之理為尤詳,其文閎富典重,其詩博而深。.?
猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  手機版