先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南4十1彩票规律表:一個飄零身世,十分冷淡心腸"

(8人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:宋朝

作者:陸游

 

出自宋代詩人陸游<朝中措·梅 Tune: Measures at Court - The Plum Blossom>

幽姿不入少年場。無語只凄涼。一個飄零身世,十分冷淡心腸。

yōu zī bú rù shǎo nián chǎng
幽 姿 不 入 少 年 場,Your lonely grace won't visit Vanity Fair;

wú yǔ zhī qī liáng
無 語 只 凄 涼。Silent and sad, you do not care.

yī gè piāo líng shēn shì
一 個 飄 零 身 世,Like a wanderer you play your part

shí fèn lěng dàn xīn cháng
十 分 冷 淡 心 腸。With an indifferent heart.

jiāng tóu yuè dǐ
江 頭 月 底,In moonlight by the stream,

xīn shī jiù mèng
新 詩 舊 夢,With new verse and old dream,

gū hèn qīng xiāng
孤 恨 清 香。I feel the grief your fragrance brings.

rèn shì chūn fēng bú guǎn
任 是 春 風 不 管,Uncared for by the vernal breeze on the wing,

yě céng xiān shí dōng huáng
也 曾 先 識 東 皇。You are the first to welcome spring.


注釋


①朝中措(cuò):詞牌名?!端問貳だ種盡啡搿盎浦庸?。又名為“照江梅”、“芙蓉曲”、“梅月圓”。雙調,四十八字,前片四句三平韻,后片五句兩平韻。

②梅:梅花,它最高尚的品質,默默無聞、自強不息、堅強、剛毅,不向困難低頭,不夸耀自己。你雖不像卻敢于和凜冽的寒風、冰冷的大雪抗爭,直面險惡的環境,勇敢地面對挑戰。

③幽姿(yōu zī):美好的姿色。

④不入:得不到,不入別人的眼。

⑤任:任憑。

⑥東皇:此指司春之神,即東君。


翻譯


孤傲的幽姿不去與百花爭春,默默無語只有孤獨和凄涼相伴。冬來春去身世飄零,品行清高不同于世俗。

在江邊月下你寄托了我多少詩情夢境,四溢的清香引起我多少離愁別恨。即便是春風渾然不知,你也曾是最先報春的使者。


賞析
江頭月底,新詩舊夢,孤恨清香。任是春風不管,也曾先識東皇。
起句“幽姿不入少年場”,其意略同詞人《卜算子·詠梅》詞中的“無意苦爭春”。所以“不爭”、“不入”的人,為潔身自好。幽姿者,美姿也?!壩摹弊鐘諧輛駁匆馕?,與歌舞喧鬧的“少年場”相對。此句看起來是直接書寫,其實是賦與興相結合,是贊梅,也是自賞。以下三句,轉為自憐自傷?!拔抻鎩倍質歉鋅筆弊約旱墓?、身世都有不可說的地方。北方金、元厲兵秣馬、虎視耽耽,而南宋朝廷,主和議者多,主戰者少。一般權貴只知追名逐利,求田問舍。國事如此,夫復何言。從詞人身世來說,雖然具體背景不知道,但顯然未受重用。既肯定身為“幽姿”,理應潔身自好,清貧且有自己的操守,和世俗之人不同,做一個佳人高士,大部分都是這樣。然而詞人用事心切,耐不住寂寞,既不愿意和奸詐小人所茍同,但是僻處一隅詞人又不免不了感傷一番,這種矛盾心情,詞人也說不出口。故才會說“飄零身世”、“冷淡心腸”。

下片“江頭月底”三句是寫梅花風韻,也是詞人自我寫照。漫步于江邊月下,梅花疏影橫斜,清香四溢,是詩境,也是夢境。幾句把梅花與詞人清絕愁亦絕的況味傳出。結尾兩句,和前文相呼應,于是詞人作自賞之語,沖破了前邊凄涼感傷的情調,以“光榮的過去”排遣內心的矛盾?!岸省幣馕蹲琶坊ㄋ淙幻揮械嬌ǖ氖苯?,然而蒙受著花神眷顧,于是花神讓梅花先開放,早早的占用一年最初的芳香。

這篇詞中,詞人雖做出了一副自負自傲的姿態,然而正如李廣罷官后過霸陵自稱“故李將軍”一樣,詞人的心情仍是悲涼的。全篇遣詞造句,意趣十足,梅話與人難以分辨。 

近代學者、詩人俞陛云《唐五代兩宋詞選釋》:“首二句詠花而見本意,余皆借梅自喻,飄零孤恨,其冷淡絕似寒梅。但梅花雖未逮秾春,而東皇先識,勝于百花,盡有江上芙蓉,一生未見春風者。放翁受知于孝宗,褒其多聞力學,授樞密院編修。雖出知外州,書生遭際,勝于槁項牖下多矣。故其結句自傷亦以自慰也?!?


精彩推薦

陸游的古詩大全

作者介紹

陸游
{$view->author} 陸游(1125—1210),字務觀,號放翁。漢族,越州山陰(今浙江紹興)人,南宋著名詩人。少時受家庭愛國思想熏陶,高宗時應禮部試,為秦檜所黜。孝宗時賜進士出身。中年入蜀,投身軍旅生活,官至寶章閣待制。晚年退居家鄉。創作詩歌今存九千多首,內容極為豐富。著有《劍南詩稿》、《渭南文集》、《南唐書》、《老學庵筆記》等。.?

陸游詩詞名言

 • 城南小陌又逢春,只見梅花不見人。

  chéng nán xiǎo mò yòu féng chūn ,zhī jiàn méi huā bú jiàn rén   城南小陌又逢春,只見梅花不見人 古:平平仄仄仄平平 通仄平平通仄平 ◆人【上平十一真】 今:平平仄仄仄平平 通仄平平通仄平 ◆人【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:陸游《十二月二日夜夢游沈氏園亭》

 • 此生誰料,心在天山,身老滄洲。

  cǐ shēng shuí liào ,xīn zài tiān shān ,shēn lǎo cāng zhōu。   此生誰料,心在天山,身老滄洲。    古:仄平平通 平仄平平 平仄平平  ◆洲【下平十一尤】 今:仄平平仄 平仄平平 平仄平平  ◆洲【七尤,ou,iu(iou)】 出自:陸游《訴衷情》

 • 初游唐安飯薏米,炊成不減雕胡美。

  chū yóu táng ān fàn yì mǐ ,chuī chéng bú jiǎn diāo hú měi   初游唐安飯薏米,炊成不減雕胡美 古:平平平平仄仄仄 平平通仄平平仄 ◆美【上聲四紙】 今:平平平平仄仄仄 平平通仄平平仄 ◆美【五微,ei,ui(uei)】 出自:陸游《薏苡》 作品原文拼音及韻律:

 • 懶向青門學種瓜,只將漁釣送年華。

  lǎn xiàng qīng mén xué zhǒng guā ,zhī jiāng yú diào sòng nián huá   懶向青門學種瓜,只將漁釣送年華 古:仄仄平平仄通平 通通平仄仄平通 ◆華【下平六麻】【去聲二十二祃】 今:仄仄平平平通平 通通平仄仄平通 ◆華【一麻,a,ia,ua】 出自:陸游《鷓鴣天·懶向青門學種瓜》

 • 【鱸肥菰脆調羹美,蕎熟油新作餅香】

  lú féi gū cuì diào gēng měi ,qiáo shú yóu xīn zuò bǐng xiāng   鱸肥菰脆調羹美,蕎熟油新作餅香 古:平平平仄通平仄 平仄通平仄仄平 ◆香【下平七陽】 今:平平平仄通平仄 平平平平通仄平 ◆香【十唐,ang,iang,uang】 出自:陸游《初冬絕句》 作品原文:

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  古詩文網