先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南奖:夜中不能寐,起坐彈鳴琴”

(6人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:魏晉

作者:阮籍

 

阮籍<詠懷八十二首·其一 Reflexions>

夜中不能寐,起坐彈鳴琴,薄帷鑒明月,清風吹我襟

yè zhōng bú néng mèi
夜 中 不 能 寐,I cannot sleep deep in the night;

qǐ zuò dàn míng qín
起 坐 彈 鳴 琴。I rise and set to play my flute.

báo wéi jiàn míng yuè
薄 帷 鑒 明 月,Thin curtains mirror the moon bright;

qīng fēng chuī wǒ jīn
清 風 吹 我 襟。Clear breezes tug my lapels mute.

gū hóng hào wài yě
孤 鴻 號 外 野,A lonely swan shrieks over the plain;

xiáng niǎo míng běi lín
翔 鳥 鳴 北 林。Hovering birds cry in north wood.

pái huái jiāng hé jiàn
徘 徊 將 何 見?What do I see, pacing in vain?

yōu sī dú shāng xīn
憂 思 獨 傷 心。 My heart is grieved in solitude.


注釋


夜中不能寐, 起坐彈鳴琴:此二句化用王粲《七哀詩》詩句:“獨夜不能寐,攝衣起撫琴?!幣饉際且蛭巧?,到了半夜還不能入睡,就起來彈琴。夜中,中夜、半夜。

薄帷鑒明月:明亮的月光透過薄薄的帳幔照了進來。薄帷,薄薄的帳幔。鑒,照。

孤鴻:失群的大雁。

號:鳴叫、哀號。

翔鳥:飛翔盤旋著的鳥。鳥在夜里飛翔正因為月明。

北林:《詩經·秦風·晨風》:“鴥(yù)彼晨風,郁彼北林。未見君子,憂心欽欽。如何如何,忘我實多!”后人往往用“北林”一詞表示憂傷。


翻譯


深夜難眠,起坐彈琴,單薄的幃帳照出一輪明月,清風吹拂著我的衣襟。孤鴻在野外悲號,翔鳥在北林驚鳴。徘徊逡巡,能見到什么呢?不過是獨自傷心罷了。


賞析


阮籍的《詠懷》82首是有名的抒情組詩,當中反映了詩人在險惡的政治環境中,在種種醉態、狂態掩蓋下的內心的無限孤獨寂寞、痛苦憂憤。

《夜中不能寐》是《詠懷詩》的第一首,它表現了詩人生活在黑暗現實中的內心苦悶,反映了詩人看不見希望和出路的憂思。詩中以“明月”“清風”“孤鴻”“翔鳥”的意象,映襯了自己不寐而彈琴的孤影,寫出了詩人在長夜未央時代的“徘徊”“憂思”。

夜中不能寐,起坐彈鳴琴?!閉飭驕涑鱟醞豸印鍍甙住罰ㄆ潿骸?strong>獨夜不能寐,攝衣起撫琴?!蓖豸右共荒苊?,起而彈琴,是為了抒發自己的憂思。阮籍也是夜不能寐,起而彈琴,也是為了抒發優思,而他的憂思比王粲深刻得多。王粲的憂思不過是懷鄉引起的,阮籍的憂思卻是在險惡的政治環境中產生的。南朝宋顏延之說:“阮籍在晉文代,常慮禍患,故發此詠耳?!保ā段難 防釕譜⒁├釕撲擔骸八米諫硎寺頁?,??諸景齷?,因茲發詠?!閉饈撬?,阮籍生活在魏晉之際這樣一個黑暗時代,憂讒畏禍,所以發出這種“憂生之嗟”。清人何焯認為:“籍之憂思所謂有甚于生者,注家何足以知之?!保ā兌迕哦潦榧恰肪硭氖┖問弦暈羆摹壩撬肌北取壩巧怠備羈?,注家并不了解這一點。一般讀者當然更是無法弄清究竟是何種“憂思”。不過,《晉書·阮籍傳》說:“(阮籍)時率意獨駕,不由徑路,車跡所窮,輒慟哭而反。嘗登廣武、觀楚、漢戰處,嘆曰:‘時無英雄,使豎子成名!’登武牢山,望京邑而嘆?!庇紗嘶蚩傻悶浞路?。史載詩人“善彈琴”,他正是以琴聲來排泄心中的苦悶。這里以“不能寐”、“起坐”、“彈鳴琴”著意寫詩人的苦悶和憂思。
孤鴻號外野,翔鳥鳴北林。 徘徊將何見?憂思獨傷心。
詩人沒有直接點明詩中所抒發的“憂思”,卻寫道:“薄帷鑒明月,清風吹我襟?!斃辭宄喝縊腦鹿庹趙詒”〉惱梳I?,寫帶有幾分涼意的清風吹拂在詩人的衣襟上,造成一種凄清的氣氛。這似乎是在寫自然景色,但是,景中有人。因為在月光下徘徊的是詩人,清風吹拂的是詩人的衣襟,這樣寫含蓄不盡,意味無窮。

孤鴻號野外,翔鳥鳴北林?!筆羌絳淳?。是寫孤鴻在野外哀號,而盤旋的飛鳥在北林上悲鳴。如果說,上兩句是寫詩人的所見,這兩句就是寫詩人的所聞。所見者清風、明月,所聞者鴻號、鳥鳴,皆以動寫靜,寫出寂靜凄清的環境,以映襯詩人孤獨苦悶的心情。景中有情,情景交融。

徘徊將何見?憂思獨傷心?!痹讜鹿庀?,清風徐來,詩人在徘徊,孤鴻、翔鳥也在空中徘徊,月光朦朧,夜色蒼茫,他(它)們見到什么:一片茫茫的黑夜。所以“憂思獨傷心”。這表現了詩人的孤獨、失望、愁悶和痛苦的心情,也為五言《詠懷八十二首》定下了基調。

本詩凄清悲涼,寄托了詩人無限的憂思,孤獨的徘徊,永恒的悲哀。盡管詩人發出“憂思獨傷心”的長嘆,卻始終沒有把“憂思”直接說破,而是“直舉情形色相以示人”。冷月清風、曠野孤鴻、深夜不眠的彈琴者,將無形的 “憂思”化為直觀的形象,表現了詩人幽寂孤憤的心境?!把栽詼恐?,情寄八荒之外”,即是此詩顯著的特點。這首詩采用動靜相形的手法,取得了獨特的藝術效果?!捌鹱佟筆嵌?;清風吹拂,月光徜徉,也是動。前者是人的動,后者是物的動,都示意著詩人內心的焦躁。這首詩言近旨遠,寄托幽深,耐人尋味。


精彩推薦

阮籍的古詩大全

作者介紹

阮籍
{$view->author} 阮籍(210~263),三國魏詩人。字嗣宗。陳留(今屬河南)尉氏人。竹林七賢之一,是建安七子之一阮瑀的兒子。曾任步兵校尉,世稱阮步兵。崇奉老莊之學,政治上則采謹慎避禍的態度。阮籍是“正始之音”的代表,著有《詠懷》、《大人先生傳》等。.?
猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  古詩文網