先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南体彩app怎么充值:念奴嬌·赤壁懷古

(7人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:宋朝

作者:蘇軾

 

念奴嬌·赤壁懷古_蘇軾

念奴嬌·赤壁懷古
dà jiāng dōng qù ,làng táo jìn ,qiān gǔ fēng liú rén wù 
大江東去,浪淘盡,千古風流人物。
仄平平仄 通平仄 平仄平平平仄 ◆物【入聲五物】


gù lěi xī biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì bì
故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。
仄通平平 平仄仄 通仄平平仄仄 ◆壁【入聲十二錫】


luàn shí chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juàn qǐ qiān duī xuě
亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪。
仄仄通通 平平仄仄 通仄平平仄 ◆雪【入聲九屑】


jiāng shān rú huà ,yī shí duō shǎo háo jié
江山如畫,一時多少豪杰。
平平通仄 仄平平仄平仄 ◆杰【入聲九屑】


yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng zī yīng fā
遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。
平仄平仄通平 仄平平仄通 平平平仄  ◆發【入聲六月】


yǔ shàn lún jīn ,tán xiào jiān ,qiáng lǔ huī fēi yān miè
羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。
仄通平平 平仄通 平仄平平平仄 ◆滅【入聲九屑】


gù guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào wǒ ,zǎo shēng huá fā
故國神游,多情應笑我,早生華發。
仄仄平平 平平通仄仄 仄平通仄 ◆發【入聲六月】


rén shēng rú mèng ,yī zūn hái lèi jiāng yuè
人生如夢,一樽還酹江月。
平平通通 仄平平仄平仄 ◆月【入聲六月】


念奴嬌·赤壁懷古英文翻譯:


Reflections on the Ancient Red Cliff--To the tune of Niannujiao

The Great River flows,Eastward waves sweeping away,
For thousands of years, gallant heroes.

West of the ancient fort, they say, stands
The Red Cliff of the Three-Kingdoms' Duke Zhou.
Rocks pierce the sky, shore-tearing

Waves swirl into piles of snow.What a glorious sweep of land,
Once a stage for so many a hero!
念奴嬌·赤壁懷古_蘇軾
My thoughts drift to those years when Zhou,Had newly married the beautiful Qiao,
Vigour and valour aglow.

A feather fan and a silken hat,He masterminded the fire-attack on the foe--
Over a casual chatTo see their fleet perish, blow by blow.

Back from my mental vagrancy in that bygone age,I must laugh at myself: letting sentiments grow
Into grey hairs, too soon.

But isn't life a dream, after all?Let me pledge this cup to the River,
To the Moon.

念奴嬌·赤壁懷古白話譯文:

長江朝東流去,千百年來,所有才華橫溢的英雄豪杰,都被長江滾滾的波浪沖洗掉了。

那舊營壘的西邊,人們說那是三國時周郎大破曹兵的赤壁。
 
陡峭不平的石壁插入天空,驚人的巨浪拍打著江岸,卷起千堆雪似的層層浪花。

祖國的大好河山啊,那時有多少英雄豪杰!

遙想當年周公瑾,小喬剛剛嫁了過來,他的姿態多么的雄峻: 手里拿著羽毛扇,頭上戴著青絲帛的頭巾。

談笑之間,曹操的無數戰船在濃煙烈火中燒成灰燼。

神游于三國戰場,該笑我太多愁善感了,以致過早地生出白發。

人生就像做了一場大夢,還是把一杯酒獻給江上的明月,和我同飲共醉吧!

本文圖片皆有版權,未經允許,禁止轉載,文章鏈接:
//www.lvktz.com/view.php?id=76765


精彩推薦

蘇軾的古詩大全


念奴嬌·赤壁懷古譯文注釋

作者:佚名 大江浩浩蕩蕩向東流去,滔滔巨浪淘盡千古英雄人物。 那舊營壘的西邊,人們說那就是三國周瑜鏖戰的赤壁。 陡峭的石壁直聳云天,如雷的驚濤拍擊著江岸,激起的浪花好似卷起千萬堆白雪。 雄壯的江山奇麗如圖畫,一時間涌現出多少英雄豪杰。 遙想當年的周瑜春風得意,絕代佳人小喬剛嫁給他,他英姿奮發豪氣滿懷。 手搖羽扇頭戴綸巾,談笑之間,強敵的戰船燒得灰飛煙滅。 我今日神游當年的戰地,可笑我多情善感,過早地生出滿頭白發。 人生猶如一場夢,且灑一杯酒祭奠江上的明月。 注釋 念奴...

相關賞析

寫賞析 寫賞析

念奴嬌·赤壁懷古賞析

此詞上闋,先即地寫景,為英雄人物出場鋪墊??庸齬齠韉某そ瘧?,隨即用“浪淘盡”,把傾注不盡的大江與名高累世的歷史人物聯系起來,布置了一個極為廣闊而悠久的空間時間背景。它既使人看到大江的洶涌奔騰,又使人想見風流人物的卓犖氣概,更可體味到作者兀立江岸憑吊勝地才人所誘發的起伏激蕩的心潮,氣魄極大,筆力非凡。接著“故壘”兩句,點出這里是傳說中的古代赤壁戰場。在蘇軾寫此詞的八百七十多年前,東吳名將周瑜曾在長江南岸,指揮了以弱勝強的赤壁之戰。關于當年的戰場的具體地點,向來...

作者介紹

蘇軾
{$view->author} 蘇軾(1037-1101),北宋文學家、書畫家、美食家。字子瞻,號東坡居士。漢族,四川人,葬于潁昌(今河南省平頂山市郟縣)。一生仕途坎坷,學識淵博,天資極高,詩文書畫皆精。其文汪洋恣肆,明白暢達,與歐陽修并稱歐蘇,為“唐宋八大家”之一;詩清新豪健,善用夸張、比喻,藝術表現獨具風格,與黃庭堅并稱蘇黃;詞開豪放一派,對后世有巨大影響,與辛棄疾并稱蘇辛;書法擅長行書、楷書,能自創新意,用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱宋四家;畫學文同,論畫主張神似,提倡“士人畫”。著有《蘇東坡全集》和《東坡樂府》等。.?
猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  手機版