先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

海南体彩41开奖查询:[勵志霸氣古詩詞]

(4人評價) 5

海南码开奖结果 www.lvktz.com 朝代:現代

作者:好詩文網

 

我們共為您整理出 ,勵志霸氣古詩詞 182篇
下面列出有代表性關于 “勵志霸氣”的詩句有哪些?

霸氣古詩詞
霸氣古詩詞

“精誠所至,金石為開”:王充 

jīng chéng suǒ zhì ,jīn shí wéi kāi   精誠所至,金石為開 古:平平仄仄 平仄通平 ◆開【上平十灰】 今:平平仄仄 平通通平 ◆開【四開,ai,uai】 出自:漢·王充《論衡·感虛篇》:“精誠所至,金石為開?!?br />

“兼聽則明,偏信則暗”:魏征

jiān tīng zé míng ,piān xìn zé àn   兼聽則明,偏信則暗 古:通通仄平 平仄仄仄 ◆暗【去聲二十八勘】 今:平平平平 平仄平仄 ◆暗【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:《資治通鑒·唐太宗貞觀二年》:“上(唐太


“學而時習之,不亦說乎”孔子 

 xué ér shí xí zhī,bú yì shuō hū  學而時習之,不亦說乎 古:仄平平仄平 通仄仄平 ◆乎【上平七虞】 今:平平平平平 通仄通平 ◆乎【十四姑,u】 出自:出自于孔子的《論語學而》 【釋義】:學習并且時不


“盛年不重來,一日難再晨,及時當勉勵,歲月不待人”陶淵明

shèng nián bú zhòng lái,yī rì nán zài chén 盛年不重來,一日難再晨, jí shí dāng miǎn lì,suì yuè bú dài rén 及時當勉勵,歲月不待人 古:通平通通平 仄仄通仄平 仄平通仄仄 仄仄通仄平 ◆人【上平十一真】 今:通平

“知識就是力量”培根 

zhī shí jiù shì lì liàng   知識就是力量 今:平通仄仄仄通 ◆量【十唐,ang,iang,uang】 出自:“知識就是力量”這句經典名言最早是培根說的 【知識就是力量釋義】: 這句話是對的,知識是人類文明進步的動力,它是


“唯才是舉,吾得而用之”曹操 

wéi cái shì jǔ,wú dé ér yòng zhī   唯才是舉,吾得而用之 古:通平仄仄 平仄平仄平 ◆之【上平四支】 今:通平仄仄 平通平仄平 ◆之【十三支,(-i)(零韻母)】 出自:出自魏晉曹操《求賢令》:“二三子其佐我


“生當作人杰,死亦為鬼雄”:李清照

shēng dāng zuò rén jié,sǐ yì wéi guǐ xióng   生當作人杰,死亦為鬼雄 古:平通仄平仄 仄仄通仄平 ◆雄【上平一東】 今:平通通平平 仄仄通仄平 ◆雄【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:出自宋代詞人


“物有所不足,智有所不明”:屈原

wù yǒu suǒ bú zú ,zhì yǒu suǒ bú míng    物有所不足,智有所不明 古:仄仄仄通仄 仄仄仄通平 ◆明【下平八庚】 今:仄仄仄通平 仄仄仄通平 ◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:戰國·楚·屈


“莫道桑榆晚,微霞尚滿天”:劉禹錫

mò dào sāng yú wǎn,wéi xiá shàng mǎn tiān   莫道桑榆晚,微霞尚滿天 古:仄仄平平仄 平平仄仄平 ◆天【下平一先】 今:仄仄平平仄 平平仄仄平 ◆天【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:唐代·劉禹錫《酬樂天詠老見示


“工欲善其事,必先利其器”:孔子 

gōng yù shàn qí shì ,bì xiān lì qí qì   工欲善其事,必先利其器 古:平仄仄通仄 仄通仄通仄 ◆器【去聲四寘】 今:平仄仄平仄 仄平仄平仄 ◆器【十二齊,i,er,ü】 出自:春秋·孔子《論語》 【工欲善其事滿江紅·寫懷  岳飛 

怒發沖冠,憑欄處、瀟瀟雨歇。抬望眼、仰天長嘯,壯懷激烈。三十功名塵與土,八千里路云和月。莫等閑、白了少年頭,空悲切。 (憑“欄”處,一作“闌”)靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅。駕長車踏破,賀蘭山缺。壯志饑餐李白  將進酒

君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回。君不見,高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪。人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。天生我材必有用,千金散盡還復來。烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。岑夫子,丹丘生,將進酒,杯李商隱 無題·相見時難別亦難

相見時難別亦難,東風無力百花殘。春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干。曉鏡但愁云鬢改,夜吟應覺月光寒。蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看。雪梅  盧梅坡 

梅雪爭春未肯降,騷人閣筆費評章。梅須遜雪三分白,雪卻輸梅一段香。前出師表諸葛亮

先帝創業未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內,忠志之士忘身于外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻
勵志霸氣古詩句

李煜 梅花

殷勤移植地,曲檻小欄邊。共約重芳日,還憂不盛妍。 阻風開步障,乘月溉寒泉。誰料花前后,蛾眉卻不全。 失卻煙花主,東君自不知。清香更何用,猶發去年枝。


王勃 滕王閣序

  豫章故郡,洪都新府。星分翼軫,地接衡廬。襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越。物華天寶,龍光射牛斗之墟;人杰地靈,徐孺下陳蕃之榻。雄州霧列,俊采星馳。臺隍枕夷夏之交,賓主盡東南之美。都督閻公之雅望,棨戟遙


龔自珍 己亥雜詩·其五
浩蕩離愁白日斜, 吟鞭東指即天涯。落紅不是無情物, 化作春泥更護花。


王昌齡 出塞二首·其一

秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。


曹操  觀滄海

東臨碣石,以觀滄海。 水何澹澹,山島竦峙。 樹木叢生,百草豐茂。 秋風蕭瑟,洪波涌起。 日月之行,若出其中。 星漢燦爛,若出其里。 幸甚至哉,歌以詠志。 
“學而不思則罔,思而不學則殆”:孔子 

xué ér bú sī zé wǎng,sī ér bú xué zé dài   學而不思則罔,思而不學則殆 古:仄平通通仄仄 通平通仄仄仄 ◆殆【上聲十賄】 今:平平通平平仄 平平通平平仄 ◆殆【四開,ai,uai】 英:Learning without thought is L


“學如不及,猶恐失之”:孔子 

   xué rú bú jí,yóu kǒng shī zhī   學如不及,猶恐失之 古:仄通通仄 通仄仄平 ◆之【上平四支】 今:平平通平 平仄平平 ◆之【十三支,(-i)(零韻母)】 英:If you fail to learn, you may lose it. 出自:春秋.孔


“槍桿子里面出政權”:毛澤東

qiāng gǎn zǐ lǐ miàn chū zhèng quán   槍桿子里面出政權 古:平通仄仄仄仄仄平 ◆權【下平一先】 今:平通仄仄仄平仄平 ◆權【八寒,an,ian,uan,üan】 英:political power grows out of the barrel of a gun; 出自:毛澤東以巨大的政


“莫輕易,白了少年頭,空悲切”:岳飛 

mò qīng yì,bái le shǎo nián tóu,kōng bēi qiē   莫輕易,白了少年頭,空悲切 古:仄通仄 仄通仄平平 通平仄 ◆切【去聲八霽】【入聲九屑】 今:仄平仄 平通仄平平 通平通 ◆切【三皆,ie,üe】 出自:南


“十年驅馳海色寒,孤臣于此望宸鑾”:戚繼光

shí nián qū chí hǎi sè hán ,gū chén yú cǐ wàng chén luán   十年驅馳海色寒,孤臣于此望宸鑾 古:仄平通平仄仄平 平平平仄通平平 ◆鑾【上平十四寒】 今:平平平平仄仄平 平平平仄仄平平 ◆鑾【八寒,an,i


“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”:孔子 

sān jūn kě duó shuài yě ,pǐ fū bú kě duó zhì yě   三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也 古:通平仄仄仄仄 仄平通仄仄仄仄 ◆也【上聲二十一馬】 今:平平仄平仄仄 仄平通仄平仄仄 ◆也【三皆,ie,üe】 出自:孔子


“為中華之崛起而讀書”:周恩來

 wéi zhōng huá zhī jué qǐ ér dú shū   為中華之崛起而讀書 古:通通通平仄仄平仄平 ◆書【上平六魚】 今:通通通平平仄平通平 ◆書【十四姑,u】 出自:周恩來在少年時代立下的宏偉志向,表現了為國家和民族而


“舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒”:屈原 

jǔ shì jiē zhuó wǒ dú qīng,zhòng rén jiē zuì wǒ dú xǐng   舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒 古:仄仄平仄仄仄平 仄平平仄仄仄通 ◆醒【下平九青】 今:仄仄平平仄平平 仄平平仄仄平仄 ◆醒【十一庚,eng,ing(i


“柔而不屈,強而不剛”:范蠡 

   róu ér bú qū,qiáng ér bú gāng    柔而不屈 強而不剛 古:平平通仄 通平通平 ◆剛【下平七陽】 今:平平通平 通平通平 ◆剛【十唐,ang,iang,uang】 出自:范蠡《范蠡進諫勾踐持盈定傾節事》 


“文明其精神,野蠻其體魄”:毛澤東

wén míng qí jīng shén ,yě mán qí tǐ pò   文明其精神,野蠻其體魄 古:平平通平平 仄平通仄仄 ◆魄【入聲十藥】【入聲十一陌】 今:平平平平平 仄平平通通 ◆魄【二波,o,e,uo】 出自:1917年,毛主席在《新青
查看全部:勵志霸氣古詩句181篇
本文圖片皆有版權,未經允許,禁止轉載,文章鏈接:
//www.lvktz.com/view.php?id=76864


精彩推薦

好詩文網的古詩大全


作者介紹

好詩文網
{$view->author} 好詩文網海南码开奖结果 www.lvktz.com創建于2013年,網站成立至今一直專注于提供有價值文學服務、涵蓋古典文學。古詩,詞,對聯,成語等,并且是公益性質的網站,我們的初衷是讓文學習愛好者更方便找到文學資料。
該文章的內容是好詩文網的編輯精心為您整理,希望您對有多幫助!.?
猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020海南码开奖结果 | 海南码开奖结果 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 海南码开奖结果  手機版